Data

Op deze pagina vind je alle artikelen over het gebruik van data in werving en selectie. Denk daarbij aan kengetallen als de cost-per-hire, de time-to-fill of de quality-of-hire. Ook gaat het hier bijvoorbeeld om het toenemend gebruik van artificial intelligence, en om People Analytics. Het betreft artikelen over hoe recruitment meer datagestuurd kan opereren.

Recent Events

Premium partnersView all partners

Intelligence Group
Ravecruitment
RecruitAgent
Recruitment Tech
Timetohire
Werf&

Read the newsletter about total talent acquisition.