Het profiel

1.      Werf& is een onafhankelijk platform dat handelt over de brede wereld van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment.

2.      Werf& beoogt een praktische insteek te hebben en bevat met name praktijkartikelen, alsmede visie- en achtergrondverhalen.

3.      Werf& richt zich op recruiters, p&o’ers en communicatiemedewerkers, zowel aan klantzijde als aan de kant van professionele bureaus, en zowel in de profit als non-profit, zij die bemiddelen voor hoog- en lager opgeleid personeel of betrokken zijn bij het proces van werving en selectie.

4.      Werf& is eigendom van en wordt onderhouden door Werf& Media te Rotterdam.

De redactie

1.      Het platform wordt geleid door een hoofdredacteur, die is aangesteld door Werf& Media.

2.      Daarnaast is er een redactie, bestaand uit een nader te bepalen aantal leden, die op voordracht van de zittende redactieleden door de uitgever worden benoemd. De voordracht van de redactie is bindend, tenzij de uitgever gegronde en gemotiveerde bezwaren heeft tegen de voordracht.

3.      De redactie vergadert minstens tien maal per jaar. Indien gewenst kunnen ook individuele leden van de redactie verzoeken een vergadering te beleggen. Zij plegen hiertoe overleg met de hoofdredacteur of bij diens ontstentenis met de uitgever.

4.      De redactie bepaalt in gemeenschappelijkheid de inhoud van het platform.

5.      De redactie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit. Zij zal het platform noch de uitgever door haar handelen schade toebrengen in materiële of immateriële zin. Op basis van deze voorwaarden is de redactie autonoom in en verantwoordelijk voor haar handelen.

6.      Besluiten anders dan over de inhoud van het tijdschrift worden in overleg met de uitgever en met meerderheid van de aanwezige stemmen genomen. Bij staken van de stemmen, beslissen de uitgever en hoofdredacteur gezamenlijk.

7.      De redactie is onafhankelijk en laat zich niet leiden door de commerciële belangen van de advertentiewerving.

8.      De hoofdredacteur legt jaarlijks verantwoording af aan de uitgevers van Werf& Media of hun vertegenwoordiger. 

De uitgever

1. De uitgever is verantwoordelijk voor de verschijningsvorm en de structuur van het platform. De verschijningsvorm zal uitgevoerd worden in samenspraak met de redactie.

2. De uitgever is verantwoordelijk voor de werving en promotie ten behoeve van het platform. De uitgever laat zich daarin adviseren door de redactie.

3. De uitgever bezoekt minstens vier maal per jaar de redactievergadering om zich te informeren over de redactionele voortgang en de gedachten in de redactie.

4. De uitgever is verantwoordelijk voor de werving van adverteerders en partners.

1

Read the newsletter about total talent acquisition.